Nalaganje ... ...
ETI zavarovanje

Z enim samim pogledom si lahko ogledate storitve, premije in zavarovalne pogoje v PDF-obliki, ki je najprimernejša za takojšnje tiskanje:

 

Celosten paket zavarovanja potovanja (PDF)

Veljajo zavarovalne storitve zavarovalnice   

 

Premije celostnega paketa za potovanja do 31 dni v Evropi in Egiptu:

POSAMEZNIK

DRUŽINA

cena potovanja

premija

cena potovanja

premija

400 €

37€

750€

74€

750€

48€

1.500€

98€

1.000€

57€

2.000€

116€

1.500€

78€

3.000€

157€

2.000€

99€

4.000€

199€

2.500€

121€

5.000€

243€

3.000€

143€

6.000€

287€

Celotne informacije o celostnem zavarovanju

 

PREGLED STORITEV

 Odpoved potovanja

 Povračilo stroškov odpovedi potovanja, če ne odidete na potovanje

do izbrane cene potovanja

Zavarovalno kritje pod 1. točko je potrebno skleniti na dan rezervacije in velja od dne sklenitve zavarovanja do dne začetka potovanja - če zavarovanje sklenete kasneje, zavarovalno kritje velja za dogodke (z izjemo nezgod, smrtnih primerov in elementarnih nesreč), ki nastopijo po 10. dnevu po sklenitvi zavarovanja.

 Prekinitev potovanja

Povračilo stroškov prekinitve rezerviranega in neizkoriščenega dela potovanja

 do izbrane cene potovanja  

Povračilo dodatnih stroškov predčasne vrnitve domov

 do 100 %

 Prtljaga

 Posameznik

 Družina**

Nadomestitev dejanske vrednosti pri poškodbi, tatvini  ali izgubi (napr. Zaradi prevoznika)

 do 2.000 €  do 4.000 €

Potrebni nadomestni nakupi pri prtljagi, ki je prispela z zamudo na cilj potovanj

 do 200 €    do 400 €

Pomoč in povracilo stroškov za nadomestne dokumente

 do 200 €    do  400 €

 Iskanje in reševanje

Stroški za iskanje in reševanje zavarovanca zaradi nezgode, življenske nevarnsti v gorah ali na morju

 do 10.000 €

 Zdravstvene storitve v tujini

Transport v najbližjo bolnišnico (premestitev)

 do 100 %

Ambulantna oskrba

 do 100 %

Bolnišnična oskrba

 do 200.000 €

Transport zdravil

 do 100 %

Prevoz domov v primeru zdravstvene nuje (vključeno reševalno letalo

 do 100 %

Čimprejšnji povratek domov po 3 dneh zdravljenja v bolnišnici tudi brez medicinske nujnosti (izključeno reševalno letalo)

 do 100 %

Nočitev zavarovanega sopotnika

 do 400 € oz. na dan do 100 €

Povratek zavarovanega sopotnika

 do 100%

Povratek otrok z nadzorno osebo

 do 4.000 €

Prevoz umrlega zavarovanca domov ali pogreb na kraju dogodka

 do 100 %

 Invalidnost kot posledica nezgode

Zavarovalnina od 50 % trajne invalidnosti

 40.000 €

 Odgovornost zasebnika na potovanju

 Odškodnina za osebne in stvarne škode pavšalno

 do 100.000 €

 24-urna-asistenca  po vsem svetu

 da

 

Premije zavarovanja odpovedi potovanja

POSAMEZNIK/DRUŽINA

skupna cena

potovanja do

premija

200 €

11 €

300 €

16 €

400 €

20 €

500 €

24 €

750 €

35 €

1.000 €

46 €

1.500 €

69 €

2.000 €

92 €

2.500 €

115 €

3.000 €

138 €

4.000 €

184 €

Celotne informacije o zavarovanju odpovedi

 

ODPOVED POTOVANJA

Če zaradi nepričakovanih razlogov potovanja ne morete začeti ali ga morate prekiniti, so zavarovani vzroki za odpoved ali prekinitev potovanja naslednji dogodki
nepričakovana huda bolezen, huda telesna poškodba, povzročena med nesrečo, alergijske reakcije na cepivo ali smrt
nenadne in težke komplikacije pri nosečnosti
nepričakovana huda bolezen, telesna poškodba, povzročena med nesrečo, ali smrt družinskega člana, zaradi česar je vaša prisotnost nujna
večja premoženjska škoda na zavarovančevi lastnini v kraju bivanja, ki nastane kot posledice elementarne nesreče (požar itd.)

 

Omejitev zavarovalnega kritja

ODPOVED ALI PREKINITEV POTOVANJA
Zavarovalnega kritja med drugim ni, če:
• je vzrok za odpoved ali prekinitev potovanja povezan z eno od naslednjih obolenj/zdravljenj zavarovane osebe: psihiatrične bolezni, dializa, presaditev organa, aids, shizofrenija
• je vzrok za odpoved potovanja povezan z eno od naslednjih bolezni, ki so bile pri zavarovani osebi bolniško zdravljene v zadnjih 12 mesecih: bolezni srca, srčna kap, rak, diabetes (tip 1), epilepsija, multipla skleroza
• je vzrok za odpoved potovanja obstajal ob nastopu potovanja ali ga je bilo mogoče predvideti
• je vzrok za prekinitev potovanja povezan z eno od navedenih bolnišnično zdravljenih bolezni zavarovane osebe v zadnjih 12 mesecih pred nastopom potovanja

ZDRAVSTVENE STORITVE V TUJINI IN PREVOZ DOMOV

Ne povrnejo se stroški med drugim za
zdravljenje in prevoz v zvezi s kroničnimi boleznimi in obstoječimi obolenji;
zdravljenja, ki so bila izključni ali delni razlog za nastop potovanja;
prevoz in zdravljenja za katere je bilo pred nastopom potovanja znano ali se je lahko pričakovalo, da bodo nastopila med načrtovanim potekom potovanja.

ROK ZA SKLENITEV

Sklenitev zavarovanja je potrebna na dan rezrvacije. Ob kasnejši sklenitvi zavarovanja velja zavarovanje za dogodke, ki nastopijo po 10. dnevu od sklenitve zavarovanja (karenca).

OPREDELITEV DRUŽINE

Za družinske člane se štejeta največ dve odrasli osebi in otroci do dopolnjenega 18. leta starosti (neodvisno od sorodstvenega razmerja) – največ pa 7 oseb.

EVROPA

Velja za geografska področje Evrope. Izjemoma se k Evropi prištevajo vse države ob Sredozemskem morju in sredozemski otoki, Jordanija, Madeira, Kanarsko otoki in Rusija.

POGOJI ZAVAROVANJA

Dodatne informacije so vam na voljo v vaši turistični agenciji ali neposredno v asistenčnem centru Generali Zavarovalnica d.d., tel.: 080 70 77 ali 01 47 57 100.

 

KAJ STORITI V ŠKODNEM PRIMERU

ODPOVED POTOVANJA

Če ne morete nastopiti potovanja, nemudoma stornirajte potovanje na mestu, kjer ste ga rezervirali (npr. turistična agencija) in istočasno o tem obvestite GENERALI Zavarovalnico d.d. (po faksu, pošti, e-pošti ali preko interneta). Pri nezmožnosti potovanja iz medicinskih razlogov pridobite zdravniško spričevalo ali poročilo o nesreči.

PREKINITEV POTOVANJA

Nemudoma pokličite asistenčni center Generali Zavarovalnice d.d., kjer bodo poskrbeli za ustrezno organizacijo potovanja domov. Pri prekinitvi potovanja zaradi bolezni/nezgode zavarovane osebe v letovišču prosite za natančno zdravniško potrdilo/poročilo o nezgodi.

AMBULANTNA OSKRBA

Po vrnitvi domov pri Generali Zavarovalnici d.d. vložite zahtevek za povračilo stroškov ambulantnega zdravljenja. Nujno pridobite vso potrebno zdravstveno dokumentacijo in original račune.

MEDICINSKO NUJNI PRIMERI (bolnišnično zdravljenje)

Nemudoma kontaktirajte asistenčni center Generali Zavarovalnice d.d. Svetovali vam bodo in v primeru nuje organizirali prevoz domov.

PRTLJAGA
Poškodba, tatvina ali uničenje: Škodni primer nemudoma pisno prijavite na kraju samem in zahtevajte potrdilo oziroma zapisnik o prijavi – npr. pri ropu/tatvini policijski zapisnik; pri poškodbi med prevozom zapisnik prevoznega podjetja (npr. letalska družba).
Potrebni nadomestni nakupi pri prtljagi, ki je prispela z zamudo: Zamudo vam naj nemudoma pisno potrdi prevozno podjetje (npr. letalska družba). Shranite račune za nadomestne nakupe.
Izguba dokumentov: Nemudoma prosim pokličite asistenčni center Generali Zavarovalnice d.d. kjer vam bodo svetovali.

OSEBNA ODGOVORNOST NA POTOVANJU

Oškodovancu ne dajajte nikakršnega priznanja o krivdi v obliki pisnih ali ustnih obljub oziroma plačil temveč čimprej o tem obvestite klicni center Generali Zavarovalnice d.d.