Nalaganje ... ...
ETI zavarovanje

Celosten paket

Katere storitve so zavarovane?

Odpoved potovanja

1. Povračilo stroškov odpovedi potovanja, če ne odidete na potovanje / do izbrane cene potovanja

!!! Če je zavarovanje sklenjeno po preteku treh dni po rezervaciji potovanja, so zavarovani le dogodki, ki se zgodijo po desetem dnevu od sklenitve zavarovanja (z izjemo nesreč, smrti ali naravnih nesreč). !!!

Prekinitev potovanja

2. Povračilo stroškov prekinitve rezerviranega in neizkoriščenega dela potovanja / do izbrane cene potovanja

3. Povračilo dodatnih stroškov predčasne vrnitve domov / do 100%

Prtljaga

4. Nadomestitev dejanske vrednosti prtljage pri poškodbi, tatvini ali izgubi (npr. zaradi prevoznika) / Posameznik: do € 2.000,- / Dužina: do € 4.000,-

5. Potrebni nadomestni nakupi pri prtljagi, ki je prispela z zamudo na cilj potovanja / Posameznik: do € 200,- / Družina: do € 400,-

6. Pomoč in povračilo stroškov za nadomestne dokumente / Posameznik: do € 200,- / Družina: do € 400,-

Iskanje in reševanje

7. Stroški za iskanje in reševanje zavarovanca zaradi nezgode, življenjske nevarnosti v gorah ali na morju / do € 10.000,-

Zdravstvene storitve v tujini vklj. prevoz domov

8. Transport v najbližjo bolnišnico (prevoz, premestitev) / do 100%

9. Ambulantna oskrba / do 100%

10. Bolnišnična oskrba / do € 200.000,-

11. Prevoz domov v primeru zdravstvene nuje (vključeno reševalno letalo) / do 100%

12. Čimprejšnji povratek domov po 3 dneh zdravljenja v bolnišnici tudi brez medicinske nujnosti (izključeno reševalno letalo) / do 100%

13. Zapoznelo povratno potovanje, vključno z dodatnimi nočitvami / Stroški povratne vožnje do 100 % / Stroški nočitev do € 1.000,-

14. Transport zdravil / do 100%

15. Povratek otrok z nadzorno osebo / do € 4.000,-

16. Prevoz umrlega zavarovanca domov ali pogreb na kraju dogodka / do 100%

Odgovornost zasebnika na potovanju

17. Odškodnina za osebne in stvarne škode pavšalno od tega stvarna škoda v najetih sobah (vključno z inventarjem) / do € 100.000,- / do € 25.000,-

24-urna asistenca po vsem svetu - DA

Zavarovanje velja za potovanje, ki traja največ 31 dni.

Kaj je treba storiti v škodnem primeru?

V nujnih primerih nemudoma pokličite na številko za klice v sili, ki je dosegljiva 24 ur na dan: +386 1 47 57 117. Druge škodne primere javite čim prejprek • faks: +386 1 47 57 101 • pošta: Generali Zavarovalnica d.d. Kržičeva 3, 1000 Ljubljana • e-pošta: info.si@generali.com • spleta: www.generali.si • Za dodatne informacije se obrnite na Klicni center zavarovalnice Generali: Tel.: 080 70 77 ali +386 1 47 57 100 • Obrazce za prijavo škodnega primera lahko zahtevate po telefonu, pošti ali e-pošti ali jih prenesete z našega spletnega mesta.

Kdo je zavarovan?

Zavarovanci so osebe, ki so v zavarovalni polici poimensko navedene. Posameznik: ena oseba. Družina: največ sedem oseb, ki potujejo skupaj, pri čemer sta lahko največ dve odrasli osebi (21. rojstni dan pred začetkom potovanja). Ni nujno, da so te osebe v medsebojnem sorodstvu ali da imajo skupno prebivališče. Navedene zavarovalne vsote omejujejo storitve zavarovatelja za vse zavarovalne primere potovanja. Pri družinski tarifi veljajo zavarovalne vsote za vse zavarovance skupaj.

Kje velja zavarovanje?

Geografsko območje uporabe je dogovorjeno v zavarovalni polici. Evropa: Evropa v geografskem pomenu, Sredozemsko morje in Egipt, Jordanija, Madeira, Azori in Kanarski otoki, z izjemo Sirije, Rusije, Belorusije, Luganska, Donecka in Krima.

Premije Evropa (Egipt)
Cena potovanja do Posameznik Družina
€ 400,- € 43,- € 87,-
€ 750,- € 56,-
€ 1.000,- € 69,- € 98,-
€ 1.500,- € 86,- € 121,-
€ 2.000,- € 104,- € 154,-
€ 2.500,- € 133,- € 181,-
€ 3.000,- € 157,- € 204,-
€ 4.000,- € 198,- € 235,-
€ 5.000,-   € 316,-
€ 6.000,-   € 373,-

 

Opis storitev celostno zavarovanje PDF

Informacijski list celostno zavarovanje PDF

 

Zavarovanje odpovedi potovanja

Katere storitve so zavarovane?

Odpoved potovanja

1. Povračilo stroškov odpovedi potovanja, če ne odidete na potovanje / do izbrane cene potovanja

!!! Če je zavarovanje sklenjeno po preteku treh dni po rezervaciji potovanja, so zavarovani le dogodki, ki se zgodijo po desetem dnevu od sklenitve zavarovanja (z izjemo nesreč, smrti ali naravnih nesreč). !!!

Prekinitev potovanja

2. Povračilo stroškov prekinitve rezerviranega in neizkoriščenega dela potovanja / do izbrane cene potovanja

3. Povračilo dodatnih stroškov predčasne vrnitve domov / do 100%

24-urna asistenca po vsem svetu - DA

Zavarovanje velja za potovanje, ki traja največ 3 mesece.

Katere pogodbene podlage veljajo?

Za pogodbeno podlago veljajo pogoji zavarovalnice Evropsko Turistično Zavarovanje za potovalno zavarovanje ERV-RVB SLO 2022. Velja slovenska zakonodaja.

Kdo je zavarovan?

Zavarovanci so osebe, ki so na potrdilu o zavarovanju poimensko navedene. Če sklenete zavarovanje odpovedi potovanja za več oseb, ki potujejo skupaj, in izberete premijo za skupno ceno potovanja vseh oseb skupaj, velja zavarovalna vsota za vse osebe skupaj.

Kje velja zavarovanje?

Zavarovalno kritje velja po vsem svetu, z izjemo Severne Koreje, Afganistana, Mjanmara, Sirije, Venezuele, Rusije, Belorusije, Krima, Luganska, Donecka in Irana.

Premije
Cena potovanja do Posameznik / več oseb
€ 200,- € 12,-
€ 300,- € 17,-
€ 400,- € 22,-
€ 500,- € 26,-
€ 750,- € 38,-
€ 1.000,- € 49,-
€ 1.500,- € 74,-
€ 2.000,- € 98,-
€ 2.500,- € 123,-
€ 3.000,- € 147,-
€ 4.000,- € 196,-
€ 5.000,- € 245,-

 

Opis storitev zavarovanje odpovedi PDF

Informacijski list zavarovanje odpovedi PDF